090.226.1070

Quạt thông gió vuông công nghiệp 400

2.200.000 1.600.000

Bảo hành: 12 tháng
Sản xuất tại: Trung Quốc
Đơn vị tính: Chiếc