090.226.1070

Quạt ly tâm tăng áp hút khói HAIKI HK71-2.5A-1.1

5.900.000 4.900.000

Bảo hành: 12 tháng
Đơn vị tính: Chiếc